Service status

Last updated | Next update in 60 sec.

Loading...

Uptime Last 90 days

View full history

Overall Uptime

Last 24 hours

Last 7 days

Last 30 days

Last 90 days

Status updates

Problém na konektivite

September 26, 2020, 01:48 GMT +01:00

Aktuálne evidujeme problém v pripojení do zahraničia. Podla predbežnej info môže isť o problém na strane poskytovateľa Telia. Momentálne je časť služieb obmedzená. O prípadnej zmene budeme informovať.

Ended on September 26, 2020, 02:30

Výpadok Level3

August 30, 2020, 14:26 GMT +01:00

Level3 má momentálne na backbone výpadok. To spôsobuje nedostupnosť služieb cez túto sieť. Situáciu monitorujeme.

Ended on August 30, 2020, 17:22

Cloudflare PRG

August 22, 2020, 23:39 GMT +01:00

Aktuálne pozorujeme na strane Cloudflare problém s výkonom v datacentre PRG. Problém postihuje len stránky v FREE balíčkom. PRO a BUSINESS nevykazujú problém s rýchlosti. Problém bol nahlásený na podporu Cloudflare.

Ended on August 24, 2020, 09:23

Monitoring VPS Hostingu

August 6, 2020, 09:18 GMT +01:00

Do monitoringu bol pridaný prehľad Hypervizorov pre VPS Hosting.

Ended on August 6, 2020, 09:18

That's all folks!

There was an error while fetching the data

Reload the page